Vladimir Putin

Monday, 7 December 2015

Czech -- Montague Keen, 6. prosince 2015


Montague Keen, 6. prosince 2015


Když vaši „vůdci zavlékají lidstvo dále do PROPASTI, je víc patrné, kým jsou. Mnohokrát jsem vám řekl, že je za pět minut dvanáct, aby se lidstvo probralo a odmítlo dále spolupracovat na této hrozné sebedestrukci. Stane se to, má drahá, slibuji.  Zdroj nebude stát nečinně a nebude se dívat, jak jsou lidstvo a Země ničeni. Nebudete muset dlouho čekat, protože lidé se probouzejí každý den, a požívají svou energii, aby zastavili toto krveprolití.

Nevěřte, co váříkají v televizi a v novinách. Není to pravda. Pravda je něco, co musíte hledat.  Je tady vše -  pro ty, kdo to hledají. Dlužíte to sami sobě, abyste chránili a zachovali lidstvo a Zemi. Každý den vidíte důkazy o tom, co jsem vám říkal. Nelze před tím utéct. Musíte se s tím vypořádat.

Na vás, mí přátelé, a na vaše bližní, jsou podnikány útoky ze všech stran. Všude kolem vás se zabíjí. Nejsou to pouze bomby a pušky. Jsou to léky, znečištěný vzduch a potraviny. Jste ve válečné zóně, ale pouze někteří to vidíte.

Spojte se přímo se Zdrojem. Nikdy jste nepotřebovali prostředníka, aby to pro vás dělal. To vás jenom oddělilo a zničilo vaše přímé spojení.  Mluvte ke Zdrojem, jakoby to byl váš nejdražší přítel, protože tak to právě je. V přírodě jste Zdroji nejblíž, víc než kdekoli jinde na Zemi. Kostely nebyly vytvořeny k tomu, aby vás přivedly blíže ke Zdroji. Byly speciálně vytvořeny, aby vás od něj oddělily, aby vás ovládaly a odváděly z vaší pravé cesty. Nyní je zapotřebí, abyste převzali kontrolu nad svými vlastními životy, byli zodpovědní a dělali svá vlastní rozhodnutí. Vy všichni jste cílem útoků a ty přicházejí v různých přestrojeních. Má drahá žena to bohužel zažila minulý týden.

Komentář od Veroniky

Zhruba před rokem mně kontaktoval jeden Američan, D.C., který říkal, že píše knihu o posmrtnéživotě a řekl, že chce, abych mu pomohla.  Požádal mně, abych mu našla nějaký penzion v blízkosti. Ale to nebylo možné, takže jsem mu dovolila, aby zůstal v mém domě.

Přišel 1. prosince a další den mi bylo dáno na vědomíže má problém s drogami a alkoholem. To mne vyplašilo, protože to nijak nenaznačil. Ale je to zaznamenáno na pásce jeho vlastním hlasem.

3. prosince si dal k obědu dvě sklenky červeného, já osobně žádný alkohol nepiji. Když jsme se vrátili z kostela, šla jsem se do pracovny podívat na mejly a když jsem se vrátila do obýváku, řekla jsem mu, že David Cameron začal bombardovat Sýrii.

Měl radost! Ten muž D.C., se úplně změnil. Změnil podobu. Úplně ho převzali. Jeho oči byly dvě obrovské černé díry. Změnil se jeho obličej i hlas. Teď na mně ďábelsky vrčel.

Nemohla jsem uvěřit, co zažívám. Slovně mne napadal. Bylo to hnusné. Sebrala jsem všechnu sílu co jsem měla a striktně jsem mu řekla, aby okamžitě odešel z mého domu. 

Křičel na mně. Tak jsem zavolala souseda, aby mne ochránil. D.C. si vzal kufr a všechny věci a stále na mně křičel, i když odcházel z mého domu. Skoro vyvrátil dveře z pantů, když je za sebou zabouchl.

Zdá se, že protože měl slabost pro alkohol a drogy, mohla ho snadno ovládnout démonická bytost. V tom stavu byl mimořádně nebezpečný. Byl to pro mě otřesný zážitek, takže, prosím pochopte, že jsem neodpověděla na vaše mejly. Pokud by mi dělal další problémy, zvažuji, že bych zpřístupnila záznam, který mám, protože si všechno nahrávám.

Byl to pokus Kabaly dostat se ke mně. V touze sdílet světlo a lásku jsem se vystavila nebezpečí. Byl to šok, mít co do činění s tak zlou temnotou.
Poučila jsem se!

Využijte toto období a buďte s rodinou a přáteli. Sdílejte své přání na lepší svět pro všechny. Vizte všechnu manipulaci, protože to tak skutečně je: zabíjení a ničení veškeré infrastruktury zemí, okrádají  je i o ty malé zdroje, které mají. Je to nejhnusnější zločin. Nepodporujte to.

Zažijete mnoho dalších událostí pod falešnou vlajkou. Potřebují, abyste se BÁLI, abyste pak souhlasili se vším, co budou chtít. Chtějí kontrolovat každý váš pohyb.
Meditujte, kdykoli je to možné, abyste se pozvedli nad temnotu, která je všude kolem vás. To vás spojí s vaším vyšším já. Lze to použít k šíření světla.

Anglie velmi tlačila na vláku, protože potřebují omluvu, aby zavedli nad lidmi víc kontroly. Očekávejte, že se události pod falešnou vlajkou budou objevovat všude, ale nikdy ne na jejich prahu. Je to STÁLE STEJNÝ SCÉNÁŘ.  Vždy to funguje: vytvořit strach a většina lidí pak souhlasí se vším. Řekl jsem vám, že než bude líp, nejdřív bude hůř. Když každý pomůže, bude líp.

Každý z vás má anděla strážného. Žádal jsem o dovolení Veroničina anděla strážného, abych mohl pracovat přímo s ní.  Jsou tady pouze pro vás. Jenom na to chvilku myslete. Čekají, až se s nimi spojíte.  Svět ducha čeká na vašžádost o pomoc. Nemůžeme zasahovat, pokud nejsme požádáni. Pomáhejte těm, kdo  pracují ve vašem zájmu, kdykoli je to možné, protože oni na sebe vzali těžké břímě.  Přestaňte být pouze jedním z mnoha, kteří se nechají vést jako ovce na porážku. Každý z vás má věčnou duši.  Jste na Zemi zdánlivě jenom na okamžik, ve srovnání s existencí duše. Zvolili jste si zažít konec Temné kontroly a její odstranění ze Země. Když bude obnoven mír (a bude), pak budete mít příležitost vytvořit lepší svět pro všechny. To je vaše poslání.

Moje drahá, Temní zkoušejí všechno možné, aby se ne tebe dostali. Budou v tom pokračovat, protože bojují o své přežití. I když jsi byla velmi otřesena, dostáváš se z toho. Byla to tvrdá lekce. Zjištění, která denně sdílíš s ostatními, jsou trnem v boku Kabaly, tak se tě pokoušejí odstranit.

Jsme po tvém boku.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation 
 Překlad: Zelmira 

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview