Vladimir Putin

Monday, 9 November 2015

Czech -- Montague Keen – 8. listopadu, 2015
 Montague Keen – 8. listopadu, 2015

Přátelé, někdo musí hovořit o faktech, jak jsou, bez přikrášlení. I ti z vás, kteří mají  jen minimum informací ohledně situace na Zemi si musí uvědomit, že pokud nepodniknete kroky na ochranu lidské rasy a samotné Země, budete vyhubeni. Stále slepě následujete diktát těch, kdo jsou rozhodnuti, že vás  ze Země odstraní. Ve válce není žádné cti. Není žádné cti ani žádném zabíjení. Ti, kdo propagují válku, ničí vlastní lidskou rasu. Otevřete svá srdce a mysle světlu. Každý z vás ví, co je třeba udělat: nasměrujte energii ley linií a posvátných míst k lidstvu. Použijte vaši vlastní zářivou energii, když se shromáždíte, zejména na posvátných místech, v lesích, atd. Je to pouze otázka otevření vašich myslí tomu, kým jste a co jste schopni udělat.

Probouzíte se, takže vaši protivníci zesílili otravování vzduchu, který dýcháte, léků, o nich vás přesvědčili, abyste jim věřili, a potravu, která vám víc škodí, než dělá dobře. Kolikrát vám to musí být připomenuto, než podniknete kroky potřebné na svou ochranu? Můžete mne kritizovat, že upozorňuji na to, co je tak zřejmé, ale já se vás ptám, zda jste vůbec zaznamenali mé rady anebo stále slepě kráčíte do záhuby? Je to zcela na vás. My, v duchu, jsme si předsevzali, že vám pomůžeme, abyste viděli situaci, v níž se nacházíte.

Zkorumpovaní se jak neřád dostávají na vrchol, v každé zemi. Mají veškerou podporu, aby se tak stalo. Je po vás žádáno, abyste jim věřili. Opravdu, jak to můžete dělat? Pro ně je to všechno hra. Kabala chce to, co chtějí oni a půjdou jakkoliv daleko, aby to dostali. Váleční štváči jsou ceněni, protože poslouchají Kabalu a dělají její agendu, takže se jim dostane veškeré podpory, jakou potřebují. Banksteři rozhodují, koho chtějí, v každé zemi. Rusko je jediná země, která odmítá povolit geneticky modifikované potraviny, chemtrailsy a nepotřebné léky, atd. Pan Putin chrání svůj lid a tak je zde snaha sesadit ho. Divíte se, proč? Putin je neposlouchá. Vy máte lidi, kteří poslouchají Kabalu, každé jejich slovo je nadiktováno Kabalou.  Jak pateticky vypadají, když se podíváte na jejich zevnějšek. Nacházejí způsoby, jak eskalovat války, kdykoliv se jim to hodí. Jsou  šťastni,  že mohou dodávat nesmyslné lidské oběti, aby se zalíbili svým pánům.

Co vám to udělá, abyste povstali a řekli: „To musí okamžitě přestat. My, lidstvo, vám již nebudeme pomáhat při ničení naší vlastní rasy. Nebudeme zabíjet naši vlastní rasu. Odhalíme ty, kdo jsou rozhodnuti zničit Evropu tím, že ji zaplavují žoldáky.“ Ptejte se, kdo financuje masový exodus do Evropy? Bylo to pečlivě naplánováno a financováno vašimi protivníky.

Je smutné vidět, jak jsou ničeny USA. Vzpomínám si na mnoho hezkých konferencí v USA. Vše, co stačilo na ovládnutí lidí, je televize. Vidíte, jak se to děje každý den a stále nic neděláte, abyste to zastavili. Kdo se stará o USA?  Je tam toho mnoho, co je schválně lživé. Dobří lidé byli ukolébáni do falešného pocitu bezpečí.

Opusťte ten kolotoč a vymezte si chvilku pro sebe a své blízké. Přestaňte být otroky pro bankstery. Ptejte se, proč jste v této době na Zemi. Mohu vás ujistit, že to není proto, abyste sloužili banksterům. Jste na Zemi, abyste zachránili lidstvo a Zemi z rukou Kabaly. Vaše mysle jsou uvězněny, totálně pod kontrolou a zmanipulovány Kabalou prostřednictvím televize, reklamy a všeho, co musíte mít, ale nepotřebujete to. Aby bylo možné vidět rozsah a negativitu tlaku, který je na vás vyvíjen, museli byste se na to dívat z dálky, mimo Zemi.  Vy všichni jste obětmi tlaku, který můžete odstranit pouze vy sami a odmítnout být toho součástí. Máte na výběr. Uvěznění mysle a těla anebo svobodu žít na Zemi v míru a harmonii s veškerým lidstvem. Myslete na to, jak nádherný bude život na Zemi bez korupce státu a náboženství. Chce to jenom odvahu odmítnout být součástí režimu Kabaly. Vše je ve vašich rukách. Kritizování druhých nikam nepovede. Ptejte se pouze, jak můžete pomoct druhým při záchraně lidské rasy. Společně jste silnější, než si dovedete představit. Vaše budoucnost je ve vašich rukách. Nikdo jiný to za vás udělat nemůže.

Má drahá, tlak na vás oba se stupňuje. Drápy Kabaly se svírají více, jak se pokoušejí udržet si ten zbytek moci, který nad ním mají. Věř, že vše se vyvine jak má.

Vždy po tvém boku, má drahá. Tvůj oddaný Monty
 
Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview