Vladimir Putin

Tuesday, 8 September 2015

Czech -- Montague Keen - 6. září 2015


Montague Keen -  6. září  2015

Na světě se objevují ti správní lidé, kteří jsou připraveni a ochotni sdílet své znalosti s lidstvem.  Připravovali se a zkoumali, jak naložit s tím, co udělá Kabala - s jejími plány a nadějemi na zničení lidstva, a strukturou její existence na Zemi.  Ujistěte se, že budete připraveni na jakýkoliv druh chaosu, který by mohl vzniknout.  Musíte si připravit potraviny a vodu na dobu, kdy  je budete potřebovat. Kabala si udělala zásoby všeho, co by mohla potřebovat.  Doufají, že uniknou před chaosem a pak začnou znovu, společně s několika  oddanými lidmi, kteří jim budou sloužit.  Je to jejich velký sen o Převzetí.  Ukáže se to v Americe, když se papež v září připojí k dalším, kteří slouží Kabale.  Nenechte se ukolébat FALEŠNÝMI SLIBY. 

Nyní jste procitli a vnímáte jejich plány. Musíte se soustředit na své vlastní přežití a přežití lidské rasy.  Nenechte se přesvědčit těmi, kteří ve vás dokážou velmi obratně vzbudit  STRACH.  Ti samí lidé řídí náboženství, všechny vlády, všechny banky, atd.-  všechno, co způsobilo, že je tak těžké žít život na Zemi.   Jak byste mohli uvěřit tomu, co říkají! Zabili vás miliony, prostřednictvím nelegálních válek, hladomorů, holokaustu v Irsku, který byl organizován a nad kterým dohlíželi jezuité.  Jak byste jim mohli věřit!  Podívejte se na Chrise Everarda z ENIGMA FILMS, který udělal vynikající rešerše na toto téma.  Udělal práci, kterou  by měli číst a které by měli tleskat  všichni, kdo hledají pravdu.  Když si přečtete, co odhalil, otevře vám to oči pro pravdu, která byla před vámi skryta.  Vyzývám vás, abyste si našli čas na přečtení jeho práce. Získáním těch znalostí si můžete zachránit život a zabránit  vyhubení lidské rasy na Zemi. 

Nemáte čas na plýtvání.  Je čas podniknout akci, která vám umožní  vyrovnat se  se vším, s čím budete muset, aby lidská rasa přežila. Mnohokrát jsem vám řekl, že v září Kabala ukáže svou tvář. Jste svědky toho, jak lidstvo každým dnem zápasí o přežití na březích Evropy.  Ti lidé byli nedobrovolně vyhnáni válkou, která  je příčinou UTRPENÍ a BOLESTI, a ENERGIE toho všeho POSKYTUJE KABALE ENERGII NA TO, ABY PŘEVZALA PLANETU ZEMI. Pamatujte: vaše utrpení a bolest jsou kyslíkem, KTERÝ POTŘEBUJÍ, ABY MOHLI EXISTOVAT NA Zemi.  Potřebují toho mnoho, aby mohli převzít Zemi a zničit lidstvo.  

Nemluvňata, která obětují, již nedodávají dostatek kyslíku pro jejich plány! Kabala nemá slitování. Nejsou toho schopni. Opovrhují vámi a používají vás, aby ochránili sebe. Tolik se vás vrátilo na Zemi zejména kvůli tomuto Přechodu, takže se musíte vzájemně podpořit.  Peníze vám nepomohou, abyste si u Kabaly zaplatili ochranu.  Nechtějí vás, tak si nemyslete, že si můžete vykoupit své přežití.  Úspěšně oblbovali lidstvo po mnoho sto let.  Pouze nyní si to začínáte uvědomovat. Máte co dohánět. Podívejte se kolem sebe: komu věříte? Nic není, jak se zdá.  Kabala tak dlouho všechno kontrolovala a vše je nastaveno proti vám.

Spojte se,  můžete je porazit. Nemohou zvítězit nad 99%. Když se probudí ti, kteří slouží Kabale a udržují ji u moci, jako jsou armády, policie, vlády a uvědomí si, že ničí své vlastní lidské bližní., pak uvidíte, jak se Kabala zhroutí a zmizí ze Země. PEKLO NEEXISTUJE. Pouze ĎÁBELSKÁ MYSL mohla vytvořit takové místo. Bůh Lásky, Zdroj, by nikdy na své lidi neuvrhl takové utrpení.  Deset přikázání je falešným VÝTVOREM KABALY,  aby vás to udrželo pod kontrolou. NEBYL ŽÁDNÝ KŘÍŽ, ŽÁDNÉ UKŘIŽOVÁNÍ. To vše bylo vymyšleno, aby vás ovládalo, a to vše je ZALOŽENO NA LŽÍCH. Kristus, který kráčel po Zemi, existoval. Nenarodil se ze ženy, a vzestoupil, když nastal čas, aby odešel. ŽÁDNÉ NEPOSKVRNĚNÉ NAROZENÍ v Betlémě se nekonalo, žádné UKŘIŽOVÁNÍ, je to příběh vymyšlený proto, aby zaměstnal vaši obrazotvornost a byl nástrojem vlády nad vámi.

Lidé, kteří to udělali, nepatří k lidské rase. Nemají s lidstvem žádný soucit. Slouží pouze sobě. Jejich cílem je zničit lidskou rasu a ponechat pouze pár lidí, kteří by jim sloužili. Veronika ví až příliš dobře, jak jsou bezcitní, protože v jejich rukách, poté co jsem zemřel, mnoho vytrpěla.  Nyní si připomíná mnoho z toho, co jsem jí řekl, když jsem byl po jejím boku. To vše začíná být nyní jasné. Toto jsou časy zkoušek, mí přátelé. Nikdy nebylo tolik důležité spojit se a stát společně.

Těší mne vidět, jak se Irové spojují, aby si vzali zpět kontrolu od svých banksterů.  Našli svou SÍLU a našli svůj hlas. Oni povedou cestu. Všechny další země je budou následovat. Již to začalo: síla lidu ukazuje, že to lze uskutečnit, když se spojíte. Irsko, svět se na Tebe dívá a chce, abys´ zvítězilo.

Moje drahá žena nalézá správné lidi, na které vás upozorňuje, aby vás inspirovali, jak se stát mocnými bytostmi světla, který mi jste.  Pomoc přijde, když ji nejvíce potřebujete. Děkuji S, za jeho rady a podporu M. Ještě nenastal čas, aby odešla. 

Má drahá, dostala jsi radu. Zkus se dle té rady řídit, pomůže ti to. Máš práci a potřebuješ sílu, abys´ ji udělala.

Vždy po tvém boku. Tvůj oddaný  Monty.

POZNÁMKA OD VERONIKY:

Nyní je k dispozici druhý díl rozhovoru s Haraldem Kautz Vellou. Napsal mi David z Galway v Irsku. Je připraven vést uvolňování energie z ley linií v Irsku. Prosím, pomozte mu dělat tu práci pro svět.

Poselství od Davida Egana:

Jmenuji se David Egan a dávám dohromady skupiny, které by pracovaly na ley liniích v Irsku. Cílem této práce je přinést uzdravení a mír irskému lidu  a irskému národu. Časem se tato práce může rozšířit na pomoc dalším národům a rasám, a pomoct jim docílit uzdravení, osvobození a mír.

Mluvil jsem o tom s Veronikou Keen a ona to podporuje a pomůže nám v tom. Já také podporuji její práci na založení uzdravovacích center v Irsku, což dále rozšíří a dodá další podporu práci s ley liniemi. Pevně věřím, že toto léčení, zejména hluboké léčení na spirituální, duševní, emoční a mentální úrovni je pro irský lid potřebné a taktéž pro další národy, a že bude sloužit jako záchytný bod pro  dosažení osvobození, sociální, ekonomické a legální spravedlnosti, založené na respektu pro všechny a harmoničtějšího, tolerantnějšího a mírumilovnějšího světa.  Což je něco, co dnešní svět velmi potřebuje,  jak můžeme vidět v denním zpravodajství.


Minulý týden jsem kontaktoval několik expertů na poli ley linií a vortexů (což jsou křižovatky ley linií,  kde je velká koncentrace energie a síly), a požádal jsem o mapy těchto ley linií a vortexů. Tytéž ley linie a vortexy byly v Irsku identifikovány. Neexistují jejich mapy, pouze sem a tam nějaké informace, což bylo velmi obtížné najít na internetu a shromáždit to.  Trvalo to několik dnů, než jsem to našel a shromáždil a přiložil k tomuto mejlu. Doufám, že od našich expertů na ley linie získám v následujících týdnech další informace.  

Jakmile bude dostatečný počet lidí pro skupinu, určíme si časový plán, kdy se budeme scházet jednou týdně na místě, kde se setkává několik ley linií, u vortexu a budeme pracovat,  abychom přinesli léčení, osvobození a mír irskému lidu a národu. Časem se to může rozšířit na dvě či tři schůzky týdně, a mohou být založeny  další skupiny, aby léčení pobíhalo pravidelně každý týden.

Nemohl jsem vás kontaktovat dřív, protože můj počítač byl napaden virem nebo hackerem, což znemožnilo  mé připojení na internet a na sítě a ani několik technických expertů to nebylo schopno vyřešit. Bylo mi řečeno, že v uplynulém roce byly podobně napadeny počítače i jiných lidí, kteří se angažují v ozdravovací práci a v práci s ley liniemi.

Možná to je, nebo není zlomyslné či zločinné, ale jistě je podezřelé, že lidé, kteří se angažují v této práci, měli napadeny počítače. Můj počítačový systém byl napaden poprvé a já mám poměrně dobrý bezpečnostní systém. Musel jsem v posledních dnech dát dodatečné bezpečnostní software , abych ochránil a zajistil svůj počítačový systém a svou síť.  Existují lidé, kteří  nesouhlasí s léčením a mírem, a spíše chtějí profitovat z války, nespravedlnosti a rozdělení, a to se nedávno dostalo na světlo ve zprávách a v novinách, což mnoho lidí šokovalo. Takové lidi obvykle nazýváme Kabalou.  Bylo by moudré, abyste  investovali do dobrého antivirového softwaru a firewallu, doporučuji Avira AntiVir antivirus software a Comodo firewal a Spybot search a destroy. Jsou nejlepší co z nám.

Budu vás informovat o vytvoření skupiny a plánu práce na ley liniích. Doufám, že začneme v září.
S pozdravem 

David Egan
Galway

Dokument o Ley Liniích:
Místa, kde jsou ley linie a křižovatky ley linií/vortexy v Irsku a Británii:
Irsko
 • Tara Hill
 • Uisneach
 • St. Michael Line running from Skellig Michael
 • Newgrange
 • Loughcrew

Británie
 • Glastonbury Tor
 • St. Michaels Mount (protínají se 4 ley linie, včetně linie Sv. Michaela  and Sv. Máří)
 • Jeskyně Royston  ( protínají se 2 ley linies, včetně linie Sv. Michaela and linie Sv. Máří )
 • Linie Sv. Michaela
 • Linie Sv. Máří
 • tonehenge
 • Opatství v Bath

 • Hřeben Malvernských kopců.Alfred Watkins teoretizoval, že  St. Ann's Well v  Worcestershire je začátkem ley linie procházející podél hřebenu malvernských kopců napříč několika prameny včetně the Holy Well, Walms Well, and St. Pewtress Well.

 • Kamenný kruh v Avebury

Proutkařská skupina z Bristolu  má informace o těchto místech a liniích


Tanslator: Zelmira

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview