Vladimir Putin

Tuesday, 7 April 2015

Czeck -- Montague Keen - 5. dubna2015
Montague Keen -  5. dubna2015

Zdravím všechny o těchto velikonočních svátcích. O Velikonocích je obvyklé jíst čokoládu. Veronika se vždy postarala o to, abych měl stálou zásobu mé oblíbené čokolády. Přeji vám všem radostný den.

Jak se zvyšuje podíl denního světla, světlo lidstva svítí ještě jasněji. Odhaluje vše, co je temné a zkorumpované. Vaše probuzené mysle již nemohou déle přijímat lži, které jsou vám veřejně předkládány jako pravda, zejména v televizi a v novinách.  Pravdu již nelze více skrývat. Začali jste se ptát a sami zjišťovat pravdu.  Jste šokováni nad bezuzdnou arogancí lží, urážejících vaši inteligenci. Kabala si začala uvědomovat, že jim již neprojdou jejich „propracované příběhy“, které nahrazovaly pravdu. Byly odhaleny.

Dnes chci, abyste se dověděli, jakou pravdu odhalili jiní. Nejsem sám, kdo na to poukazuje. Budoucnost lidstva závisí na tom, abyste přijali absolutní pravdu a zavrhli falešné dějiny, které vám byly úmyslně vnuceny. Vyhlazování lidstva probíhalo kolem vás po mnoho let a vy jste si toho nebyli vědomi. Bylo to naplánováno a prováděno Kabalou, s vaší pomocí. Je čas to zastavit. Společně řekněte NE, již se nebudu podílet na tomto vraždění lidské rasy. Jste v situaci VY nebo ONI. O čem vás učili,  že začalo na Východě, není pravda. Začalo to na Západě.

Dnes citujeme z knihy Andrewa Powera  -  IRSKO, ZEMĚ FARAONů.

Str. 69.: "zlatoústí zrádci“ jako Clinton, Blair a další vysoce postaveni 'globální' politici (ve skutečnosti loutky systému) jsou strategicky umístěni, aby kontrolovali formy podvodu a aby nás udrželi v nekonečné stádovitosti a vyjevenosti. Znají způsob, jak  udržet „ničemné žrouty“  (jak jeden příslušník elity posměšně nazval tzv. masy) ve vzájemných konfliktech. Rozděluj a panuj je stále platná poučka. Dobrým příkladem je Irsko, i když stejný vzorec byl používán ve většině zemí po celou dobu. Využívají historické a mytologické události, jako např.  Bitvu u Boynu, aby podpořili svoji agendu, a my o tom zatím nevíme. Jeden příklad: tzv. „irský mírový proces“  ve své stávající podobě (2003) nebude fungovat -  ani se o tom nikdy neuvažovalo, a ani nikdy nebude -  je to pouze další kamínek na podporu agendy matení lidí. Bude to jasnější, když se ten příběh víc rozvine“.

Str. 91.: "Bylo by ode mě nezodpovědné, kdybych ukončil tuto kapitolu, aniž bych krátce zmínil nejhorší „konspiraci“. Slyšeli jste někdy o Protokolech sionských mudrců? Tento neslavný dokument se vynořil na světlo v Rusku v r. 1905 a byl překládán  Viktorem Marsdenem v Londýne v r. 1910. Marsden konstatoval, že na protokolech nemohl pracovat víc než 30 minut najednou, jelikož obsahovaly příliš zla.  Má se za to, že se jednalo o zápis ze schůzky kabaly židovských bankéřů, jejichž záměrem bylo vládnout světu tak, že zmanipulují goje ( židovská hanlivá přezdívka lidí nežidovského původu). I když byly tyto písemnosti předloženy veřejnosti, vznikly kvůli nim  divoké pře, zda jsou pravé či ne. V Bernu, ve Švýcarsku došlo v letech 1934-1935 k projednání před soudem, aby rozhodl o jejich pravosti. Soud  byl ukončen tím, že Protokoly jsou podvrh. Byl to divný rozsudek, pokud se tím chtělo dokázat, že nikdy neexistovaly. Kdyby se jednalo o podvrh, musel by existovat originál. Je to složitý a matoucí případ a zaslouží si samostatnou pozornost“.

Dovolím se zde jenom jednu poznámku, a sice tu, že myšlenky z Protokolů byly původně sepsány v r. 1864 Mauricem Joly, rozenkruciánem a vynikajícím francouzským právníkem, v pamfletu  Dialogy v pekle mezi Machiavellim and Montesquieuem. V té době to bylo považováno za útok na politické ambice Napoleona, ale také to ukazovalo na temné ruce tajných společností. Tvrdilo se, že Protokoly jsou dílem iluminátů z 18. století, kteří v žádném případě nebyli pouze židovského původu, i když někteří členové byli. Použijeme několik příkladů z Protokolů iluminátů, abychom v této kapitole víc zdůraznili tvrzení, že za oponou v trůnním sálu pracuje něco velmi mocného, co není spojeno s žádným náboženstvím, ani národností. Pro dobro anebo pro zlo,  kdo ví…? 

Jsme mimořádně silní - před naší mocí nelze uniknout… národy nikdy nemohou dospět k žádné dohodě, aniž bychom v tom neměli prsty my…Ani na chvíli si nemyslete, že tato prohlášení  jsou jen prázdná slova, pozorně přemýšlejte o tom, jaký úspěch jsme zajistili darwinismu, marxismu, nietschizmu… Naše síla bude v současném potácejícím se světě neporazitelnější než cokoliv jiného.“ 

Str.104.: "Tyto myšlenky vypadají velmi pesimisticky, ale pouze pochopením toho parazitního systému máme nějakou naději na to, abychom jej porazili  a porazit jej musíme, abychom osvobodili své mysle. Nakonec musel být učiněn závěr, že jsou to rody elit,  kdo vytvořil parazitický systém, Globální vězení, vězení bez mříží. Nikdo není schopen logicky vysvětlit tento podvod.  Jak může někdo  vysvětlit klam tak velký a všudypřítomný, že pro většinu lidí je nemožné jej pochopit? Jeden z „věznitelů“ se směje: „Pouze malá tajemství musí být utajována, velká jsou chráněna sama od sebe, protože jim veřejnost nevěří“.

Například, ilumináti si uvědomili, že jejich záznamy mohou být jednou odhaleny veřejnosti. Proto napsali své protokoly tak, aby to vypadalo, že se jedná o židovské čili sionistické spiknutí, mající za cíl přivést všechny lidi pod jednu světovou tyranskou vládu. Dokonce záměrně nazvali tento dokument „Protokoly sionských mudrců“. Prostřednictvím tohoto dokumentu  mazaně zavedli židovské hanlivé slovo pro označení svých obětí - nežidovských gójů.

Pro dnešek to stačí. Prosím, pochopte, že tato informace je pro vás životně důležitá, pokud chcete přežít to, co se má ve vašem světě stát. Pyramida strachu se kymácí. Nemůže přežít světlo. Posílání světla do všech ley linií a do Londýna zabírá. Lidstvo musí přežít. Každý z vás může sehrát roli ve věci svého přežití, dokonce i z pohodlí svého křesla.

Pro Veroniku to byl mimořádně náročný víkend. Útoky zesílily. Všichni, kdo se snaží vést vás ke světlu, jsou silně napadáni. Vytvoříme Centra. Budeme lidstvu pomáhat zvládnout přechod od kontroly ke svobodě. Potřebujete plně pochopit, nakolik jste byli ovládáni, kdo vás ovládal a kdo pozměnil vaše dějiny a vytvořil falešná náboženství, aby navždy zajistil, že bude docházet ke konfliktům. Potřebovali prolévání krve a strach, aby přežili… a vy jste jim to poskytovali.

To vše končí, má drahá. Útoky přestanou a budeš žít v míru. Pak se naše práce rozjede naplno.

Jsem vždy po tvém boku. Tvůj oddaný Monty.Translator; Zelmira

No comments:

Post a Comment

interview

mv

mv

interview